Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Peter Löfgren expert inom Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Johan Straarup expert inom Utveckling
Johan Straarup
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias Olausson
Magnus Timner expert inom TFS, Infrastruktur
Magnus Timner
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Steinar Andersen expert inom SQL Server, Infrastruktur
Steinar Andersen
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel Fjordén
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Jakob Gottlieb-Svendsen expert inom System Center
Jakob Gottlieb-Svendsen
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Mårten Thomasson expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Mårten Thomasson
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström
Marcus Olsson expert inom Utveckling, SQL Server, Infrastruktur
Marcus Olsson
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Informator expert inom
Informator
Johan Persson expert inom Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan Persson
Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Stefan Ivarsson
Kaido Järvemets expert inom System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Tobias Karlsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Tobias Karlsson
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Mats Hultgren expert inom Säkerhet, System Center
Mats Hultgren
Daniel Ulrichs expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan Winther
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Windows Azure
Magnus Mårtensson
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur
Thomas Lee
Michael Yarichuk expert inom Utveckling
Michael Yarichuk
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server, Infrastruktur
Jeremy Moskowitz
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Henrik Garpenrud expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Henrik Garpenrud
Daniel Gustafsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Daniel Gustafsson
Aleksandar Nikolic expert inom PowerShell
Aleksandar Nikolic
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson

Security
Infrastructure
System Center
Powershell


 

Workshop i strategisk informationssäkerhet
Tillsammans med AddLevels experter får ni insikt i hur ni påverkas av lagkraven i EUs dataskyddsförordning och hur ni strategiskt hanterar dagens avancerade hot.
System Center Service Manager 2012 R2 – Workshop
Marknadens mest kompletta genomlysning av Service Manager med AddLevels experter på området. Vi går igenom Do's & Dont´s, best practices och eventuella förbättringsåtgärder i Er specifika IT-miljö.
System Center Orchestrator 2012 R2– Workshop
Marknadens mest kompletta genomlysning av Orchestrator tillsammans med AddLevels experter. En heldagsworkshop om Do's & Dont's, best-practices och eventuella förbättringsåtgärder i Er specifika miljö.
System Center Operations Manager 2012 R2 – Workshop
En komplett genomlysning av Operations Manager tillsammans med AddLevels. Tillsammans med Era tekniker håller vi en heldagsworkshop om Do's & Dont's, best practices och eventuella förbättringsåtgärder i Er specifika miljö.
System Center Configuration Manager 2012 R2 – Workshop
En komplett genomlysning av SCCM tillsammans med AddLevels experter. Säkerställ att Er investering i SCCM uppfyller kraven och förväntningar på prestanda, säkerhet, funktionalitet och framtida tillväxt under miljöns livscykel.
PowerShell v4 - Workshop
En fullspäckad heldagsworkshop för att bekanta er med PowerShell och snabbt komma igång med praktiska övningar som underlättar vardagen för IT-administratörer. Dagen leds av experter från Addlevel!
Hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet
Addlevels säkerhetskonsulter genomför tillsammans med er en hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet.
Fasttrack kring kravarbete för Informationssäkerhet
Med dagens hotbilder är ett gediget kravarbete kring informations-säkerhet ett måste. Addlevel fasttrack hjälper er igång med arbetet kring informationssäkerhet på ett strukturerat sätt.
Executive Security Briefing
Heldagsworkshop för VD och ledningsgrupper om IT-säkerhet med säkerhetsprofilen Marcus Murray från TrueSec.
EUs dataskyddsförordning
Hur kommer den nya EU lag kring dataskydd, som förväntas gå igenom vid årsskiftet 2015-2016, att påverka ert företag och varför har den kommit till?