Maurice Daly expert inom Active Directory, Office 365, PowerShell, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Maurice Daly
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Jordan Benzing expert inom
Jordan Benzing
Informator expert inom
Informator
Markus Lassfolk expert inom Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Mattias Lehmus expert inom Azure, Office 365, System Center, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Mattias Lehmus
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Alexander Andersson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Alexander Andersson
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Peter Löfgren expert inom PowerShell, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson

Policys, villkor & cookies

På denna sida har vi samlat information om:

 1. Integritetspolicy - behandling av dina personuppgifter

 2. Policy för hantering av e-postadresser

 3. Bokningsvillkor

 4. LabCenter i sociala medier

 5. Cookies


 

1. Integritetspolicy - behandling av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi, LabCenter Sverige AB (dataskydd@labcenter.se), vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning General Data Protection Regulation, GDPR.

Fullständig integritetspolicy kan du läsa här!

1.1. Insamling av personuppgi​fter

När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra tjänster, produkter, utbildningar, evenemangbiljetter eller kontakta oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:
 • När du besöker LabCenters webbplatser, genomför ett köp på LabCenters webbplatser, använder dig av LabCenter support eller deltar på ett evenemang som LabCenter anordnar. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med LabCenter och för att LabCenter ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 • Information som LabCenter samlar om dig är hur du interagerar med LabCenters webbplats, din inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.
 • Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt valt system för webbanalys.

1.2. Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. LabCenter behandlar dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Administrera kundkontot för bokföring och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende LabCenters produkter och tjänster.
 • Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

1.3 Laglig grund för behandling

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.
 
a. LabCenter behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra bokningar, köp, förenkla administration och orderhistorik. För att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden till dig behandlar vi uppgifter om ditt beteende på LabCenters webbplatser, visat intresse och länkklick i nyhetsbrev, din interaktion med LabCenter samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter.
 
b. Intresseavvägning: För att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster, produkter och evenemang samt för att göra begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på geografi eller kunskapsområde, baseras en liten del av behandling av personuppgifter på intresseavvägning. LabCenter behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning ex. allergier vid evenemang. För att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden till dig behandlar vi uppgifter om ditt beteende på LabCenters webbplatser, visat intresse och länkklick i nyhetsbrev, din interaktion med LabCenter samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter.
 
c. I vissa fall kan LabCenter ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

1.4 Gallringspolicy

Dina personuppgifter sparas i vårt CRM-, faktureringsverktyg samt dataanalysverktyg så länge du har köpt, interagerat eller visat intresse för LabCenter eller till dess att samtycke återkallats av kund, eller invändning inkommit mot behandling. Se nästa punkt.
 
I vårt valda epostsystem sparar vi uppgifter om våra kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med LabCenter. Uppgifterna raderas därefter ur systemet.
 

1.5 Återkallelse av samtycke 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan och utan kostnad. Gör detta genom att kontakta LabCenter per telefon + 46 8 10 00 10 eller genom att kontakta dataskydd@labcenter.se. För ytterligare information kring dina rättigheter, läs den fullständiga Integritetspolicyn.
 

1.6 Registerutdrag över personuppgifter

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring enligt ovan nämnd punkt.


2. Policy för hantering av e-postadresser

Vi hanterar din e-postadress enligt vår Integritetspolicy:
 • Din e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för användning till ett annat företag som inte ingår i LabCenter AB eller dess koncernbolag.
 • Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter. 
 • Vid beställning av e-postutskick såsom nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter: e-post, företag, förnamn, efternamn, adress, mobil och yrkestitel, får lagras och användas inom LabCenter för löpande och riktad direktmarknadsföring.
 • Uppgifter som lämnas genom att använda LabCenters digitala tjänster och erbjudanden, kan tillsammans med uppgifter som samlas in via dataanalysverktygen Google Analytics och Profile Cloud användas för att anpassa innehåll, tjänster, direktmarknadsföring och annonsering.
 • I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från epostsystemet. 
 • Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Återkalla samtycket genom att kontakta LabCenter dataskydd@labcenter.se eller per telefon +46 8 10 00 10.
 
 

3. Bokningsvillkor

Ombokning

Ordern är bindande, men det är kostnadsfritt att boka om ditt event eller labb upp till 15 arbetsdagar före event- eller labbstart. Därefter debiteras hela avgiften. Platsen kan alltid ersättas av kollega.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto efter beställning. Moms tillkommer på samtliga priser.

Förbehåll

LabCenter förbehåller sig rätten att vid uppkomna situationer, byta instruktör, kunna senarelägga eller ställa in planerade event eller labb. Deltagare bokas om till senare tillfälle, alternativt återbetalas erlagd avgift.

Labbtillbehör

Vid beställning av labb hos LabCenter har du möjlighet att välja till ett labbtillbehör. Vid val av ett tekniskt labbtillbehör som exempelvis en dator, kan modellen komma att bytas ut mot likvärdig eller bättre motsvarighet vid exempelvis generationsskifte. I labbkonceptet kan du välja att lägga till ett tillbehör eller extra hotellnätter. Detta erbjudande gäller endast schemalagda labbar och endast vid ordinarie pris.

Om du har valt ett tillbehör kommer beställningen av din produkt att göras efter att din faktura har registrerats som betald och kursen är avslutad. I den mån produkten finns i lager hos våra samarbetspartners skickas den direkt och bör levereras inom ett par arbetsdagar. I annat fall skickas den när produkten kommer in till lager.

Personuppgifter

I samband med bokning godkänner du att dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras i koncernen för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden, vad det gäller distribution, service samt att mottaga information från koncernen och utvalda partners med modern kommunikationsteknik. Med modern kommunikationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms samt postalt.


4. LabCenter i sociala medier

På LabCenter älskar vi att diskutera den senaste tekniken!

LabCenters Facebooksida och Twitterkonto (@LabCenter_se) är värdefulla mötesplatser för blivande och befintliga kunder, partners och andra intressenter som vill diskutera och ha en öppen dialog med varandra och med våra kunniga medarbetare. Besökarna får själva möjlighet att ta del av våra nyheter, kommentera på meddelanden och självklart uttrycka sina egna åsikter.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande eller stötande, spam, rasistiska påhopp, marknadsför andras verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till ämnet, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan blockeras från Facebook-sidan samt få sina inlägg raderade.

Se även Facebooks och Twitters generella användarvillkor.

Gå till LabCenters Twitter @LabCenter_SeGå till LabCenters Facebooksida Gå till LabCenters Youtube-kanal Följ LabCenter på LinkedIn

Hur går jag till väga om jag vill att mingelbilder från labbar, event och tävlingar på mig ska tas bort?
Maila oss på info@labcenter.se för borttagning av bilder. Ange vilken eller vilka bilder du vill ha raderade.


5. Hantering av cookies

5.1 Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din enhet eller dator för att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Cookien används för att förbättra webbupplevelsen för dig som besökare. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
 
Det finns två typer av cookies:
- Permanenta cookies som sparar en fil på din enhet för att du ska kunna använda webbplatsen och tillgå olika funktioner.
- Sessionsbaserade cookies som används när du besöker webben. Då skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att underlätta navigeringen. Cookien försvinner när du avslutar besöket.
 
För mer information om cookies, besök Post och Telestyrelsens webb.
 

5.2 Användning av cookies på LabCenter.se

5.2.1 Webbplatsen använder permanenta cookies och sessionscookies i syfte att:
 • Mäta och analysera besökarnas flöde och navigering på webbplatsen för att lära oss vad besökare uppskattar och använder våra webbtjänster
 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen så bra som möjligt för dig som besökare.
 • Komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på våra webbplatser.
5.2.2 Om du accepterar s.k. sessionscookies
Du kan använda vår webbplats fullt ut.
 
5.2.3 Om du inte accepterar några cookies
Kan du inte använda vår webbplats fullt ut, utan du kan bara läsa information och titta på tjänster, se priser och relaterad information.
Du kan inte fylla i våra webbformulär, beställa eller lägga produkter i kundvagnen.

5.3 Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för att få skapa en bild av hur du som besökare använder webbplatsen. Följande cookies skapas när du besöker webben: 
 
Permanenta cookies:
 • __utma, skiljer på användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras
 • __utmz, mäter trafikkällor och navigering på webbplatsen (som exempelvis vilken sökmotor som användes för att nå webben). Den förfaller sex månader efter att den sätts eller senast uppdateras.
Sessionsbaserade cookies:
 • __utmb, beräknar nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.
 • __utmc, används tillsammans med "__utmb" för att uträkna om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök). Den förfaller när webbläsaren stängs ned.
 • __utmt, beräknar webbplatshastigheten och förfaller 10 minuter efter det att den sätts.
Andra cookies
 • _ga, Används av GA för att särskilja besökare, utgår efter 2 år
 • _gid, Används av GA för att särskilja besökare, utgår efter 24 timmar
 • _gat, Används av GA för att begränsa frekvensen av antal förfrågningar, utgår efter 1 minut
Informationen som skapas av dessa cookies, används i syfte att utvärdera besöksstatistik för att förbättra innehåll, navigation och webbstruktur. Läs om Googles sekretesspolicy här.
 

5.4 Ta bort cookies

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i webbläsarens inställningar. Inga cookies kommer att lagras, men observera att dina personliga inställningar försvinner. Läs om hur du tar bort cookies från olika webbläsare 
 
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du använda ett tillägg till din webbläsare. Se Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 

Här kan du ladda ner vår cookie-policy.


 

Kontakta oss på LabCenter

Har du frågor om våra policies eller undrar över något?
Kontakta oss genom att skicka ett mail eller ring +46 8 10 20 00