Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Azure
Magnus Mårtensson
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Markus Lassfolk expert inom Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Daniel Gustafsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Daniel Gustafsson
Niklas Goude expert inom Säkerhet, PowerShell, Infrastruktur
Niklas Goude
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Arrow expert inom
Arrow
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Jesper Svensson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Jesper Svensson
Magnus Timner expert inom TFS, Infrastruktur
Magnus Timner
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Peter Löfgren expert inom PowerShell, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Informator expert inom
Informator
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Kaido Järvemets expert inom Säkerhet, System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server, Infrastruktur
Jeremy Moskowitz
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Azure, TFS
Mathias Olausson
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Daniel Ulrichs expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Nickolaj Andersen expert inom System Center, Windows Client, Infrastruktur
Nickolaj Andersen
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Henrik Garpenrud expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Henrik Garpenrud

Policys, villkor & cookies

På denna sida har vi samlat information om:

 1. Behandling av personuppgifter

 2. Policy för hantering av e-postadresser

 3. Bokningsvillkor

 4. LabCenters Tävlingsvillkor

 5. LabCenter i Sociala Medier

 6. Cookies

Riktlinjerna gäller för koncernen Wintel Group AB och dess dotterbolag där LabCenter i Sverige AB ingår.
 

1. Behandling av personuppgifter

Följande information gäller insamlande och behandling av personuppgifter inom koncernen Wintel Group AB där bolagen AddLevel AB, LabCenter i Sverige AB, Säkerhetskontoret i Sverige AB, TrueSec AB, TrueSec Infrastruktur AB, TrueSec Syd AB, Qudo AB och Wintel Invest AB ingår. Nedan är koncernen Wintel Group AB benämnt Wintel-koncernen.
 

1.1. Insamling av personuppgi​fter

I samband med att du via Wintel-koncernens olika webbplatser, per epost, brev eller telefon, anmäler dig till en utbildning och seminarium eller beställer nyhetsbrev, registreras du som kund hos Wintel-koncernen och vi samlar in dina personuppgifter. Vilka personuppgifter och hur uppgifterna samlas in, beror på vilka tjänster du använder. 
 
Vid anmälan samtycker du till att dina personuppgifter, inkl. e-postadress, mobilnummer och eventuellt andra adresser som uppges vid beställningen, får lagras och användas inom Wintel-koncernen för olika ändamål. 
 
Personuppgifterna lagras i vårt CRM-system och i valt system för webbanalys (se punkt 3.3). 
 
Vi använder uppgifterna för ändamål som anges under vår policy. De uppgifter som samlas in genom användandet av Wintel-koncernens digitala tjänster kan tillsammans med övriga kunduppgifter, användas inom Wintel-koncernen för marknadsföring och för att anpassa webbplatsinnehåll, tjänster och annonsering. 
 
Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.
 

1.2. Ändamål för behandling av personuppgifter

Information som inhämtas vid beställning eller anmälan till en utbildning, event eller seminarium, används för att bygga en individuell profil, för att vi ska kunna erbjuda en mer flexibel och individualiserad kundupplevelse.
 
Vi använder dina personuppgifter för att
1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.
2. Bearbeta dina bokningar och beställningar av våra tjänster.
3. Kunna kontakta dig via e-post, SMS eller andra mobila applikationer för att avisera om din beställning eller information i anslutning till beställningen före, under och efter.
4. Felsöka, optimera teknik eller för att kunna kontakta dig vid uppkomna problem med en beställning eller utförande av våra tjänster.
5. Analysera och förbättra din upplevelse av våra tjänster som ex. förenkla bokningsförfarandet, förenkla kommunikationsvägarna.
6. Skapa personligare kommunikation med dig om våra tjänster t.ex. genom att skapa en användarprofil och skicka anpassade erbjudande till din profil.
7. Analysera användarbeteenden och statistik för våra tjänster.
8. Öka din upplevda nytta och personliga upplevelse av våra tjänster på ett sätt vi tror att du uppskattar.
9. Marknadsföra våra produkter och tjänster, direkt och indirekt.
 

1.3. Återkallelse av samtycke 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter när som helst och utan kostnad. Gör detta genom att kontakta Wintel-koncernens respektive bolag. 
 

1.4 Registerutdrag över personuppgifter

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring enligt oven nämnd punkt 1.3.


2. Policy för hantering av e-postadresser

E-postadresser kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag som inte ingår i Wintel-koncernen.
 
Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter. 
 
Vid beställning av e-postutskick, samtycker jag till att mina personuppgifter, inkl. e-postadress, mobilnummer och eventuellt andra persondata, får lagras och användas inom Wintel-koncernen för olika ändamål. Uppgifter som jag lämnar genom att använda Wintel-koncernens digitala tjänster och erbjudanden, kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering.
 
I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från systemet. 
 
Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Prenumeranten har rätt att återkalla samtycket genom att kontakta Wintel-koncernens respektive bolag. 
 
 
 

3. Bokningsvillkor

Ombokning

Ordern är bindande, men det är kostnadsfritt att boka om ditt event eller labb upp till 15 arbetsdagar före event- eller labbstart. Därefter debiteras hela avgiften. Platsen kan alltid ersättas av kollega.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto efter beställning. Moms tillkommer på samtliga priser.

Förbehåll

LabCenter förbehåller sig rätten att vid uppkomna situationer, byta instruktör, kunna senarelägga eller ställa in planerade event eller labb. Deltagare bokas om till senare tillfälle, alternativt återbetalas erlagd avgift.

Labbtillbehör

Vid beställning av labb hos LabCenter har du möjlighet att välja till ett labbtillbehör. Vid val av ett tekniskt labbtillbehör som exempelvis en dator, kan modellen komma att bytas ut mot likvärdig eller bättre motsvarighet vid exempelvis generationsskifte. I labbkonceptet kan du välja att lägga till ett tillbehör eller extra hotellnätter. Detta erbjudande gäller endast schemalagda labbar och endast vid ordinarie pris.

Om du har valt ett tillbehör kommer beställningen av din produkt att göras efter att din faktura har registrerats som betald och kursen är avslutad. I den mån produkten finns i lager hos våra samarbetspartners skickas den direkt och bör levereras inom ett par arbetsdagar. I annat fall skickas den när produkten kommer in till lager.

Personuppgifter

I samband med bokning godkänner du att dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras i koncernen för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden, vad det gäller distribution, service samt att mottaga information från koncernen och utvalda partners med modern kommunikationsteknik. Med modern kommunikationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms samt postalt.

 

4. LabCenters Tävlingsvillkor

Ansvarig för tävlingen är LabCenter i Sverige AB, Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm (nedan benämnd LabCenter).
 • För att delta i tävlingen ska du vara över 18 år. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till deltagande i tävlingen.
 • Vid godkännande av tävlingsvillkoren godkänner du även de tävlingsregler som gäller för den aktuella tävlingen.
 • Vinnaren utses av en jury hos LabCenter och juryns beslut kan ej överklagas.
 • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
 • LabCenter tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit på grund av tekniska fel eller andra tekniska fel som kan påverka tävlingen.
 • Anställda eller anhöriga till anställd på LabCenter får inte deltaga i tävlingen.
 • Period för tävlingen kan variera och anges i den aktuella tävlingen.
 • Vinsten i tävlingen kan variera och anges i den aktuella tävlingen.
 • Det är endast tillåtet att tävla en gång per tävling
 • De personuppgifter du lämnar i samband med ditt deltagande i tävlingen kan komma att användas vid publicering av vinnare i tävlingen. LabCenter kommer kontakta vinnaren via den angivna e-postadressen. LabCenter kan även komma att skicka e-post i andra syften än denna specifika tävling. Om du efter deltagande i tävlingen inte vill LabCenter kontaktar dig - maila oss på info@labcenter.se eller ring 08 10 20 00.

5. LabCenter i Sociala Medier

På LabCenter älskar vi att diskutera den senaste tekniken!

LabCenters Facebooksida och Twitterkonto (@LabCenter_se) är värdefulla mötesplatser för blivande och befintliga kunder, partners och andra intressenter som vill diskutera och ha en öppen dialog med varandra och med våra kunniga medarbetare. Besökarna får själva möjlighet att ta del av våra nyheter, kommentera på meddelanden och självklart uttrycka sina egna åsikter.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande eller stötande, spam, rasistiska påhopp, marknadsför andras verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till ämnet, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan blockeras från Facebook-sidan samt få sina inlägg raderade.

Se även Facebooks och Twitters generella användarvillkor.

Gå till LabCenters Twitter @LabCenter_SeGå till LabCenters Facebooksida Gå till LabCenters Youtube-kanal Följ LabCenter på LinkedIn

Hur går jag till väga om jag vill att mingelbilder från labbar, event och tävlingar på mig ska tas bort?
Maila din förfrågan till info@labcenter.se för borttagning av bilder. Ange vilken eller vilka bilder du vill ha raderade.


6. Hantering av cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten textbaserad datafil som webbplatser lagrar på din dator för att känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Användning av cookies på LabCenter.se

LabCenter använder cookies i syfte att:
 • låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen av att besöka våra webbplatser så bra som möjligt för besökaren
 • mäta besökarantalet och navigeringen på våra sajter. Statistiken används för att lära oss vad våra besökare uppskattar och använder våra produkter. Informationen ger oss endast siffror, ingen personlig information
 • komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen, bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på LabCenters webbplatser och mobila plattformar

Ta bort cookies

Om du inte accepterar att vi sparar dina cookies för ovanstående ändamål kan du radera cookies från din hårddisk. Observera att även dina personliga inställningar försvinner.

Stänga av cookies kan du även göra via webbläsarens säkerhetsinställningar. Dock kan du riskera att inte kunna ta del av all funktionalitet på våra webbplatser.  Väljer du bort cookies i webbläsaren kommer det enbart gälla för den webbläsare du använder och måste därmed genomföra samma process på alla olika webbläsare som du använder på dina olika enheter.

Läs mer om hur du tar bort cookies från olika webbläsare här. Observera att radera cookies inte är ett sätt att slippa reklam på webbplatser. Har du frågor om våra policies eller undrar över något?
Kontakta oss genom att skicka ett mail eller ring +46 8 10 20 00