Informator expert inom
Informator
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Peter Löfgren expert inom PowerShell, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Alexander Andersson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Alexander Andersson
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Kaido Järvemets expert inom Säkerhet, System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson
Mattias Lehmus expert inom Azure, Office 365, System Center, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Mattias Lehmus
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Markus Lassfolk expert inom Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Jordan Benzing expert inom
Jordan Benzing
Maurice Daly expert inom Active Directory, Office 365, PowerShell, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Maurice Daly

Säkerhet
Skadlig kod
PKI & Certifikat
Sharepoint
Utveckling
SQL Server
Azure
Active Directory
Office 365
System Center
PowerShell
Windows Client
Windows Server
Forefront
Exchange
Mobilt
BizTalk
Lync
Windows Phone
TFS
SBS
Deployment
Infrastruktur
Skype for Business


Aleksandar Nikolic
Aleksandar Nikolic expert inom PowerShell
Aleksandar Nikolic is a Microsoft Most Valuable Professional (MVP) for Azure and Cloud and Datacenter Management (PowerShell), a co-founder of PowerShellMagazine.com, and the community manager of PowerShell.com. Aleksandar is also a Microsoft Azure Advisor.
Alexander Andersson
Alexander Andersson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Alexander Andersson arbetar med penetrationstester och red team-övningar på TrueSec.
Arrow
Arrow expert inom
Arrow ECS Education is a LabCenter partner who is authorized and offer classroom-training on products like VMware, Citrix, IBM and Veeam.
Ayende Rahien
Ayende Rahien expert inom Utveckling
Ayende Rahien är MVP med över 15 års erfarenhet inom utvecklarvärlden och ett starkt fokus på Microsoft och .NET.
Björn Brolin
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn är en mycket meriterad sårbarhetsforskare med djupa kunskaper i kernel mode Windows. Han specialiserar sig idag på att finna brister i populära programvaror och att designa morgondagens säkerhetslösningar.
Christian Ståhl
Christian Ståhl expert inom Sharepoint
Christian är expert på Sharepoint Designer, belönad med SharePoint Server MVP och en mycket uppskattad instruktör på LabCenter.
Daniel Gustafsson
Daniel Gustafsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Daniel är IT-expert med fokus på digital samverkan. Han är en av tre i Sverige med certifieringen Microsoft Certified Master inom Exchange.
Daniel Ulrichs
Daniel Ulrichs expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs is a senior it-security consultant working in a Directory Services Expert team at Enfo Sweden IAM as an Architect - Identity and Security in Enterprise environments.
Emil Kvarnhammar
Emil Kvarnhammar expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling, Mobilt
Emil är expert på säker utveckling och utvecklare på TrueSec. Han fokus ligger på säkerhet i utvecklingsprocessen, säker kommunikation, säkerhet i mobila plattformar, kryptografi och smarta kort.
Fabio Viggiani
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani är en mycket erfaren penetrationstestare och Technical Lead på TrueSec, specialiserad på att hacka webbapplikationer.
Fredrik Jonsson
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik ”DXter” Jonsson är senior IT-säkerhetskonsult med fokus på nätverkssäkerhet och identitetshantering, med djupa kunskaper inom ADCS och ADFS.
Göran Husman
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran är en erfaren lösningsarkitekt med speciellt fokus på SharePoint online, SharePoint on-prem och allmänt Office 365.
Håkan Winther
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan är vice VD och seniorkonsult på SQL Service AB, med expertis inom Business Intelligence och utveckling inom Microsoft SQL Server.
Hasain Alshakarti
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
En av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter med fokus på nätverk och PKI. Han är en frekvent anlitad föreläsare och instruktör på konferenser världen över, belönad med titeln MVP inom Enterprise Security.
Henrik Garpenrud
Henrik Garpenrud expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Henrik arbetar som UC Architect på Precede Consulting AB och hans fokus är Microsoft Skype for Business, Microsoft Exchange och Office 365.
Informator
Informator expert inom
Inom vissa områden i vårt utbud har vi valt att komplettera med externa lärare och utbildningar som vi löpande får förfrågningar på. För denna labb är vår partner utbildningsbolaget Informator.
Jakob Gottlieb-Svendsen
Jakob Gottlieb-Svendsen expert inom System Center
Jakob är en framstående utvecklare från Coretech A/S, titulerad Microsoft MVP inom System Center Cloud & Datacenter Management. Hans främsta fokus är System Center Suite och System Center Orchestrator.
Jakob Knutsson
Jakob Knutsson expert inom System Center, Infrastruktur
With a focus on modern management and products like Operations Management Suite, Jakob has been following the big shift in the IT landscape where the demands and speed of business is outpacing IT operations.
Janne Hasslöf
Janne Hasslöf expert inom Utveckling, TFS
Janne är ingenjör och ALM konsult på Solidify med över 15 års erfarenhet av systemutveckling och med ett starkt fokus på att öka kvalitén i utvecklingsprocesser.
Jens Nilsson
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens arbetar som UC Architect med fokus på Skype for Business, Lync Server, Office 365 och Exchange. Han har arbetat som konsult, utbildare och talare sedan 1998.
Jeremy Moskowitz
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server, Infrastruktur
Jeremy är Microsoft MVP inom Group Policy och internationellt erkänd för sin kunskap inom Windows Server, Active Directory, Group Policy och fler ämnen inom Windows.
Jesper Fernström
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström är expertkonsult inom Application Lifecycle Management (ALM) och Microsofts plattform Team Foundation Server (TFS).
Jesper Svensson
Jesper Svensson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Med sin mångåriga bakgrund inom forskning och utveckling på FRA, är Jesper Svensson specialist på analys av skadlig kod och reverse engineering.
Joel Fjordén
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel är en extremt begåvad IT-arkitekt och utvecklare med expertkunskaper inom mobila plattformar och inom .NET(WPF/Silverlight).
Johan Åkerström
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan är PowerShell-expert med fokus på att automatisera processer, och jobbar med allt ifrån daglig administration via skalet, skriptad automation, grafiska lösningar till hur man bygger in PowerShell i applikationer och tjänster.
Johan Arwidmark
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark är specialist på Windows Deployment och Systems Management med världen som arbetsfält.
Johan Persson
Johan Persson expert inom Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan är expert inom IT-infrastruktur för små och medelstora företagsmiljöer och jobbar idag som teknisk arkitekt inom Dynamics på Acando.
Johan Straarup
Johan Straarup expert inom Utveckling
Johan är en avancerad .Net-utvecklare med djupgående kunskap och erfarenhet av felsökning och debugging och arbetar idag i TrueSec:s expertteam.
Jordan Benzing
Jordan Benzing expert inom
Jordan Benzing is a senior consultant with TrueSec and ConfigMgr geek specializing in software updates.
Jörgen Brandelius
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius arbetar som konsult på TrueSec med expertkunskaper i att bygga privata moln med hjälp av System Center och Hyper-V.
Kaido Järvemets
Kaido Järvemets expert inom Säkerhet, System Center, PowerShell
Kaido är en avancerad utvecklare med spetskunskaper inom Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) och PowerShell-lösningar.
Kåre Rude-Andersen
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre är seniorkonsult och expert på området System Center Operations Manager. Han är även expertinstruktör hos LabCenter. Kåre är idag anställd på Coretech i Danmark.
Kent Agerlund
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent är Chief System Management Achitect på Coretech med MVP-status inom Enterprise Client Management och SCCM. Som internationellt erkänd expert inom området har han författat flera böcker.
Kent Nordström
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström jobbar som expertkonsult inom Security and Identity Management och är idag en av världens främsta experter på Microsoft Identity Manager.
Kirk Pepperdine
Kirk Pepperdine expert inom Utveckling
Kirk är specialist på Java med över 20 års erfarenhet inom alltifrån arkitektur och prestandaoptimering till utveckling och anpassningar. Han utnämndes 2006 till Java Champion.
Magnus Mårtensson
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Azure
Magnus Mårtensson är Norra Europas första Windows Azure MVP och dessutom Insider och Advisor för Azure och Insider för ASP.NET. Hans stora passion är att dela med sig utav och få ny kunskap om teknik, arkitektur och kodning.
Magnus Timner
Magnus Timner expert inom TFS, Infrastruktur
Magnus är seniorkonsult och arbetar med att hjälpa företag att bli bättre på systemutveckling genom bra kravhantering, en effektiv branchingstrategi för källkod samt bygg och releaseautomation,
Marcus Murray
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus är en internationellt erkänd säkerhetsexpert och seniorkonsult hos TrueSec. Han är flerfaldigt belönad Microsoft MVP och en frekvent anlitad föredragshållare på event världen över.
Marcus Olsson
Marcus Olsson expert inom Utveckling, SQL Server, Infrastruktur
Marcus är seniorkonsult med främsta expertis inom SQL och .Net-produkter, vilka han har arbetat med sedan 1991.
Markus Lassfolk
Markus Lassfolk expert inom Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk är Microsoft Most Valuable Professional (MVP) inom System Center Cloud & Datacenter Management och jobbar som Principal Technical Architect för TrueSec Infrastructure AB.
Mårten Thomasson
Mårten Thomasson expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Mårten är strategisk rådgivare i informationssäkerhet och en av Sveriges främsta experter på informations- och IT-säkerhet. Han jobbar med allt ifrån säkerhetsdesign och arkitektur, till implementation av strategiska säkerhetsramverk.
Mathias Olausson
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Azure, TFS
Mathias är MVP och seniorkonsult med spjut-spetskompetens inom Microsoft Visual Studio ALM, med fokus på att effektivisera utvecklingsteam genom förbättrade processer och verktygsstöd.
Mats Hultgren
Mats Hultgren expert inom Säkerhet, System Center
Mats Hultgren rådgivare inom strategisk informationssäkerhet på Addlevel och jobbar med säkerhetstekniska analyser och kravställningar, liksom ITSM som en del i processorienterad säkerhet.
Mattias Lehmus
Mattias Lehmus expert inom Azure, Office 365, System Center, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Mattias is a Senior Executive Consultant at Truesec in Sweden with focus on Datacenter and Cloud. He primarily works with System Center, Windows Server, Powershell and self service with Azure Pack.
Maurice Daly
Maurice Daly expert inom Active Directory, Office 365, PowerShell, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
With a focus on OS deployment through SCCM/MDT, group policies, active directory, virtualization and office 365, Maurice has been a Windows Server MCSE since 2008 and was awarded Enterprise Mobility MVP in March 2017.
Michael Yarichuk
Michael Yarichuk expert inom Utveckling
Michael är en erfaren systemutvecklare med bakgrund i utveckling av applikationer inom den finansiella sektorn.
Mikael Nyström
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael är Microsoft MVP i Setup & Deployment och seniorkonsult hos TrueSec, med mycket bred kompetens. Han är en internationellt erkänd expert och frekvent anlitad föredragshållare på event världen över.
Nickolaj Andersen
Nickolaj Andersen expert inom System Center, Windows Client, Infrastruktur
Nickolaj is a renowned expert in System Center Configuration Manager, Microsoft Intune, Windows 10, Azure AD, PowerShell, and C#.
Niklas Goude
Niklas Goude expert inom Säkerhet, PowerShell, Infrastruktur
Niklas är PowerShell MVP och Sveriges i särklass främsta expert på PowerShell och är medförfattare till ett antal böcker inom området.
Peter Löfgren
Peter Löfgren expert inom PowerShell, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren är teknisk specialist på avancerad IT-infrastruktur och arbetar som Senior Consultant i TrueSecs Datacenter & Cloud Team.
Richard Ulfvin
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard är en av Sveriges främsta experter på automatisering av IT-system baserade på Microsoftteknik. Han har över 15 års erfarenhet av implementationsprojekt och arbetar som infrastrukturutvecklare på AddLevel AB.
Robert Hedblom
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom is a well-known external partner and also internal partner at Microsoft due to his high skillsets and experience when it comes to designing scenario driven solutions based on the System Center stack, Azure and Windows Server technologies.
Stefan Hultgren
Stefan Hultgren expert inom
Stefan är en expert från Advitum samt en erfaren och uppskattad instruktör inom främst områden som Windows server och SQL.
Stefan Ivarsson
Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Stefan Ivarsson är säkerhetsexpert på TrueSec med fokus på penetrations- och säkerhetstester, kodgranskning och att utveckla script och säkerhetsverktyg.
Steinar Andersen
Steinar Andersen expert inom SQL Server, Infrastruktur
Steinar är en mycket erfaren DBA och har över 20 års erfarenhet från att planera, implementera och underhålla kritiska SQL Server miljöer.
Thomas Lee
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur
Thomas är PowerShell-veteran och 17-faldigt belönad Microsoft MVP som reser välden över för att hålla utbildningar och föreläsa inom främst PowerShell och Lync Server.
Tiberiu Covaci
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Azure
Tiberiu är Windows Azure MVP och seniorkonsult. På LabCenter håller han labb inom .Net utveckling, men han är en frekvent anlitad föredragshållare på olika konferenser världen över.
Tobias Karlsson
Tobias Karlsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Tobias är säkerhetsexpert på TrueSec med omfattande kunskaper inom IT-säkerhet, forensik och reverse engineering. Med över tio år i branschen har han gedigen erfarenhet av säkerhetsanalyser och incidenthantering.