Daniel Ulrichs expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström
Mårten Thomasson expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Mårten Thomasson
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Mats Hultgren expert inom Säkerhet, System Center
Mats Hultgren
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Johan Persson expert inom Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan Persson
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin
Daniel Gustafsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Daniel Gustafsson
Jakob Knutsson expert inom System Center, Infrastruktur
Jakob Knutsson
Jakob Gottlieb-Svendsen expert inom System Center
Jakob Gottlieb-Svendsen
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel Fjordén
Henrik Garpenrud expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Henrik Garpenrud
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur
Thomas Lee
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Stefan Ivarsson
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Windows Azure
Magnus Mårtensson
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Peter Löfgren expert inom Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Aleksandar Nikolic expert inom PowerShell
Aleksandar Nikolic
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias Olausson
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server, Infrastruktur
Jeremy Moskowitz
Kaido Järvemets expert inom System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Informator expert inom
Informator
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan Winther
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Windows Azure
Tiberiu Covaci
Arrow expert inom
Arrow
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom

Security
Infrastructure
Powershell


 

Workshop i strategisk informationssäkerhet
Tillsammans med AddLevels experter får ni insikt i hur ni påverkas av lagkraven i EUs dataskyddsförordning och hur ni strategiskt hanterar dagens avancerade hot.
PowerShell v5 - Workshop
En fullspäckad heldagsworkshop för att bekanta er med PowerShell och snabbt komma igång med praktiska övningar som underlättar vardagen för IT-administratörer. Dagen leds av experter från Addlevel!
Hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet
Addlevels säkerhetskonsulter genomför tillsammans med er en hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet.
Fasttrack kring kravarbete för Informationssäkerhet
Med dagens hotbilder är ett gediget kravarbete kring informations-säkerhet ett måste. Addlevel fasttrack hjälper er igång med arbetet kring informationssäkerhet på ett strukturerat sätt.
Executive Security Briefing
Heldagsworkshop för VD och ledningsgrupper om IT-säkerhet med säkerhetsprofilen Marcus Murray från TrueSec.
EUs dataskyddsförordning
Hur kommer EUs nya lag om skydd av persondata, som träder i kraft i maj 2018, att påverka ert företag och varför har den kommit till?